Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring te waarborgen. Indien u verder gaat, verklaart u akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies. Ik ga akkoord

Algemene Voorwaarden, Bestelling en Levering

Ondernemingsgegevens
Olivos Belgium
Vrijheidsdreef 19
1930 Zaventem
info@olivosbelgium.be
Import & Export EORI BE 0635 664 655


Algemene bepalingen
De e-commerce website van Olivos Belgium met maatschappelijke zetel te Vrijheidsdreef 19, 1930 Zaventem,
BTW BE 0635 664 655 biedt haar zakelijke klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een zakelijke bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Olivos Belgium houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Olivos Belgium aanvaard zijn.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Olivos Belgium.

Beperking van aansprakelijkheid
Olivos Belgium levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Olivos Belgium de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Olivos Belgium kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via mail. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk tevreden te stellen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Veilige surf- en betaalomgeving
Met onze beveiligde internetverbinding blijft alle informatie vertrouwelijk en ontoegankelijk voor derden. Via SSL worden uw transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd, zonder dat u daar speciale software voor nodig heeft. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het groene slotje in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 1. Bestelling
Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je over een geldige BTW nummer beschikken en minstens 18 jaar oud zijn.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina en bevestig je je betaling. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop uitgevoerd. 

Artikel 2. Bevestiging bestelling & Betaling
Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigen we uw bestelling via e-mail.

Indien u deze mail niet ziet komen, kijk dan zeker even in je SPAM. U mag Olivos Belgium's mails als VEILIG markeren!
U ontvangt uw factuur per mail & bij uw bestelling.

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Klarna Group of per overschrijving.

"Betaal nu." is een online bankoverschrijving waarbij je veilig en snel betaalt via je bank met Klarna (SOFORT).  Je betaalt rechtstreeks van jouw bankrekening aan de webwinkelier. Zij ontvangt real-time een bevestiging van jouw betaling en kan direct jouw bestelling verwerken.

Met de TÜV gecertificeerde betaalmethode van Klarna kun je eenvoudig en veilig betalen met je vertrouwelijke gegevens en codes voor internetbankieren.

Artikel 3. Levering Er worden geen transactiekosten bovenop de bestelling aangerekend.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het factuurbedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 5 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling ons bereikt.

Er wordt een e-mail verstuurd op het moment dat uw levering wordt meegegeven met Bpost of DPD.
Alle aangekochte goederen worden geleverd op de aangeduide adres van de Koper.
Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de verzending steeds voor rekening van de Koper.
De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald.
Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn.
De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 3 dagen na ontvangst van de betaling. Wanneer u een nalevering heeft van een artikel zal deze nageleverd worden zodra het artikel weer voorradig is.
Geen bijkomende verzendingskosten in geval van een nalevering.
Overschrijding van de leveringstijd door welke oorzaak ook, geeft nooit recht op enige schadevergoeding of boete, noch op annulatie van de bestelling.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico.
Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

Om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling na de levering is verbroken zijn niet geschikt om te worden teruggezonden.

We zijn niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Artikel 4. Prijzen
Alle offertes, tarieven of prijslijsten worden, behoudens tegenstrijdige bepaling, beschouwd zonder verbintenis en behoudens verkoop voortvloeiend uit voormelde offertes, tarieven of prijslijsten.

Artikel 5: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 6: Klantendienst
De klantendienst van Olivos Belgium is bereikbaar via e-mail op info@olivosbelgium.be of per post op het volgende adres Olivos Belgium/ Emine Yuksel, Vrijheidsdreef 19, 1930 Zaventem.

Artikel 7. Handelaars
De handelaar staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.